Evaluarea satisfacției angajatorilor


Stimaţi angajatori, 

 

prin intermediul acestui chestionar dorim să cunoaştem opinia Dumneavoastră cu privire la calitatea pregătirii specialiştilor în cadrul  Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).

 

Opinia Dumnevoastră este foarte importantă pentru proiectarea curriculumului universitar și va contribui la îmbunătățirea procesului de învățământ, formarea abilităților profesionale ale absolvenților protrivit cerințelor pieței muncii.